Защо фискалната децентрализация е важна?

Фискалната децентрализация почива на два основни принципа - „местно самоуправление” и „субсидиарност”. Първото понятие се свързва с правото и реалната способност на местните власти да управляват съществена част от обществените дела на своя отговорност, а второто – със схващането, че проблемите се решават най-бързо, лесно и ефективно на възможно най-ниското ниво, на което могат да бъдат решени.

Кампанията на ИПИ „2% в твоята община” предлага преотстъпване на 1/5 от приходите от подоходното облагане към общините. Така 2% от доходите на българските граждани, или над 900 млн. лв. за 2022 г., биха останали в общинските бюджети. Вярваме, че това е най-правилната стъпка в посока към реална фискална децентрализация.

През 2022 г. общите разходи на общините в България възлизат на 10,3 млрд. лв., а данъчните им приходи са в рамките на 1,4 млрд. лв. От всеки 7 лева похарчени на местно ниво, едва 1 лев е собствен данъчен приход на общината – останалите се покриват от държавни трансфери, европейски субсидии и неданъчни приходи. Липсата на адекватен собствен ресурс и зависимостта от трансфери и субсидии са основен проблем пред регионалното развитие.

Вярваме, че е назрял моментът общините в България да получат част от това, което така или иначе се генерира като данъчен приход от местното население. Дискусиите през последните 10 години ни убедиха, че най-правилният ход за решаването на този проблем е, като се преотстъпят част от приходите от подоходното облагане към общините. Общинският бюджет да се върже със състоянието на местната икономика, броя на заетите и техните заплати. Какъв по-голям стимул за местните власти да работят за повече инвестиции и работни места?

Предложението, което през годините е широко изказвано и от много други експертни общности и е познато в обществото, е 1/5 от приходите от облагането на доходите да бъде автоматично преотстъпвана към общините, като парите следват местоживеенето на данъкоплатеца. По наши изчисления това е ресурс в рамките на над 900 млн. лв., който почти ще удвои собствените данъчни приходи на общините.

Виж повече за състоянието на местните финанси и предложението за фискална децентрализация тук: Пътят към фискална децентрализация: Споделяне на данък общ доход с общините (ИПИ, 2018)

Виж повече за изравнителните механизми след реформата тук: Изравнителните механизми в местните финанси (ИПИ, 2022 г.)

Виж повече за регионалното развитие и профилите на 28-те области в страната на специализираната страница на ИПИ: Регионални профили: показатели за развитие


Научи повече

Актуално

Филм на ИПИ: 2% в твоята община (част II и част III)

Втора и трета част от филма на ИПИ за финансовата децентрализация. Икономистите на ИПИ, хората по места и кметовете – открито за необходимостта и ползите от финансовата децентрализация.