Институт
за пазарна икономика

Фондация „Институт за пазарна икономика” (ИПИ) е сред първите неправителствени организации, основани след промените в България през 1989 г.

Основните цели на ИПИ, от регистрирането си през 1993 г. до днес, са защитата на икономическата и индивидуалната свобода; изготвянето и предоставянето на независима оценка и анализ на политиката на правителството, както и предоставянето на трибуна за обмяна на идеи и мнения по различни въпроси.

Приоритетите на ИПИ са свързани с: оценка на въздействието на нормативни актове и стратегически документи; повишаване на прозрачността на управлението и ефективността на публичната администрация; подобряване на бизнес средата, конкурентоспособността; механизма на изготвяне на българските позиции в процеса на вземане на решение на ниво ЕС.

В запазена марка на ИПИ се превърнаха: изготвянето на Алтернативен бюджет с ниски данъци; представянето на Индекса на икономическата свобода и мястото на България в него; кампанията “Разходите на българската държава”; постоянните действия за извършване на пенсионна реформа; изчисляването на Деня на свободата от правителствена намеса в България; стажантската програма; Клубът на студентите към ИПИ, Икономическата библиотека на ИПИ и БМА и много други издания и инициативи.

За да предостави трибуна на различни идеи и мнения по значими въпроси, ИПИ редовно организира разнообразни публични събития: лекции, дискусии, пресконференции, семинари, представяне на книги и автори.

Научи повече

Актуално

Филм на ИПИ: 2% в твоята община (част II и част III)

Втора и трета част от филма на ИПИ за финансовата децентрализация. Икономистите на ИПИ, хората по места и кметовете – открито за необходимостта и ползите от финансовата децентрализация.