Филм на ИПИ: 2% в твоята община (част IV и част V)

Петър Ганев 2022-02-25

Четвърта и пета част от филма на ИПИ за финансовата децентрализация.

Част IV: Пътят към финансовата децентрализация

Част V: 2% в твоята община