Филм на ИПИ: 2% в твоята община (част II и част III)

Петър Ганев 2022-02-18

Втора и трета част от филма на ИПИ за финансовата децентрализация. Икономистите на ИПИ, хората по места и кметовете – открито за необходимостта и ползите от финансовата децентрализация.


Част II: Инвестициите на местно ниво


Част III: Инвестициите на местно ниво